maandag 12 september 2016

Designteam get-together workshop

Vorige maand heeft Louise je haar boekje laten zien dat we gemaakt hebben tijdens twee van onze designteam get-togethers, die we een paar keer per jaar houden. Je kunt het bericht hier nog eens teruglezen.
Hieronder zie je stap voor stap hoe mijn tag gemaakt is.

Last month Louise showed you her design team booklet we made on two design team get togethers. You can read this post here.
Below is a step-by-step of how my tag is made.


Stap 1: scheur een paar repen boekpapier en plak deze op de tag (de tag is 8,5 x 16 cm). Let op: gemorste lijm blijft zichtbaar bij het sponzen straks. Overhangende stukken boekpapier afknippen.

Step 1: Tear some strips of book paper and glue to the tag The tag is 8,5 by 16 cm). Do not spill glue, it remains visible when you apply the distress inks. Cut book paper off along the edges of the tag.

Stap 2: Spons de tag met distress inkten (hier groen en blauw) en stempel een deel van het gezicht met zwarte inkt. Hou er rekening mee dat de druppels boven het gezicht en de man onder het gezicht komen.
Step 2: Sponge the entre tag with distress inks (I used green and blue) and stamp part of the face in black. Decide on the right placement: the droplets have to fit above the face and the man below the face.
Stap 3: Stempel de overige onderdelen in zwart: druppels boven en diverse randen rondom.
Step 3: Stamp the other images in black: droplets at the top, various images around the other edges.
Stap 4: Gebruik templates en distress inkt op de achtergrond. Niet op het gezicht.
Stap 4: Use templates and distress ink for the background. Avoid the face.
Stap 5: Stempel tekst en de man op een apart stukje papier. Knip de tekst in reepjes en spons de randjes zwart. Maak van zwart cardstock een "fotoframe" met behulp van een EK pons. Een gewoon zwart randje kan natuurlijk ook.
Step 5: Stamp the text and the man on a piece of paper. Cut the text into strips and sponge around all edges. Use a punch to make a filmstrip from black cardstock, or make a plain black mat.
 Stap 6: Plak alles op de tag. Zorg ervoor dat de eerste regel van de tekst bovenaan het gezicht komt, om het harde randje te verbergen. Zo komt de "foto" onderaan over het harde randje.
Step 7: Glue all parts to the tag. Make sure to glue the first word strip over the top hard edge of the face and the "photograph" over the lower hard edge.
 Stap 8: Be-inkt alle randen met zwart en plak op een zwarte kaart. Klaar!
Step 8: Ink all edges with black and adhere to a black card. Done!
Stempels/ Stamps:

Morgen laat ik je graag nóg een tag zien met deze techniek.
Tomorrow I would like to show you another tag with this technique.

Groetjes, Ellen

3 opmerkingen: